Weblog for Inspiration & Growth: Obaudire

Saturday, February 19, 2011

Opdat in alles Gods lof verkondigd wordt (I Petrus 4, 11)

Naar aanleiding van interview met Wil Derkse op EO radio met Andries Knevel

http://www.eo.nl/programma/andriesradio/2009-2010/page/-/episode.esp?broadcast=9965637

Opti (?) omnibus Deus glorificetur

Latijns vers luidt: I Petrus 4, 11b
Ut in omnibus glorificetur Deus per Iesum Christum
Dan zal god in alles worden verheerlijkt door Jezus christus (Willibrord 1963)
Opdat in alles God gelooft wordt door Jezus Christus (Willibrord 1995)

Uitgangspunten in de Benedictijnse Wijsheid: Tien thema's kort samengevat

1. Obedientia. Wil Derkse schrijft over de Regel vanuit 3 basisbeloftes van de Benedictijnen. De 'Obedientia' heeft te maken met gehoor-zaamheid, waarbij de nadruk ligt op 'gehoor', het aandachtig luisteren en antwoord geven. Stephen Covey, een managementgoeroe uit onze tijd noemt het: first understand before you will be understood. De manier van luisteren die Benedictus beschrijft is 'ausculteren', luisteren met je hart. Het beginwoord van de Regel is veelzeggend: 'Luister'.

2. Stabilitas. De tweede basishouding is te omschrijven als stabiliteit, volharding, de kunst van het erbij blijven. Wij zouden het nu commitment noemen of loyaliteit.

3. Conversio Morum heeft te maken met kwaliteitsmanagement voor je dagelijks leven, het bewust inbouwen van kleine, haalbare veranderingsdoelstellingen, het constant werken aan verbetering van je levensstijl.

4. Aandacht: is een zeer belangrijk begrip in de Benedictijnse filosofie. Wat je doet, doe het met aandacht. In een klooster is orde, netheid, schoonheid een zicht- en voelbare uitwerking van die aandacht.

5. Ne quid nimis, alles met mate. Net als Aristoteles heeft Benedictus de deugd van de matigheid hoog staan. Studeer, bid, werk, eet, slaap... maar doe het het mate, met regelmaat en met bewust ingebouwde momenten van ontspanning.

6.Time management. Zonder het met deze term te benoemen geeft Benedictus ons aanwijzingen hoe om te gaan met je 'tijd'. Het klooster dagritme kan heilzaam werken.Uitgangspunt: altijd een volle agenda maar nooit te druk. Tijd is een dagelijks geschenk.

7. Werk. Benedictijnen kennen geen ATV of VUT, werk is een 'noodzakelijk goed'; de leidinggevende draagt er zorg voor dat niemend overbelast raakt, maar ook niet onderbelast! Ontspanning is dagelijks opgenomen in het dagschema van de monnik. Wil Derkse noemt dat 'de kunst van het stoppen'. Voor de dagelijkse gebeds- en reflectiemomenten wordt al het andere werk stil gezet. Benedictus combineert orde met flexibiliteit.

In de 'Regel' wordt veel aandacht besteed aan een juiste, humane taakverdeling. Niet alle taken zijn gelijk maar ze zijn wel gelijkwaardig.

8. Leiding geven. Benedictus ziet als taak van de leidinggevende: je mensen stimuleren tot groei. Benedictijns leiderschap is naast bezielend ook dienend leidinggeven.

9. Gastvrijheid. Gastvrijheid is ook een basishouding van Benedictijnen, 'ontvang je gast alsof het Christus zelf is'.

10. Bronnen van Waarde. Studie is een verplicht onderdeel van de Benedictijnse dagorde. Lezen als een essentieel stuk van je leven. Waarom? Om contact te houden met de Bronnen van je bestaan. De methode die monniken daartoe beoefenen is de Lectio Divina, een vorm van meditatief lezen.

Bron: http://www.benedictijnsewijsheid.nl/

d.d. 19-02-2011

Labels:

Tuesday, December 21, 2010

Bericht aan Arien

Hoi Arien,


Wat leuk om jouw bericht te lezen. Goede herinneringen aan onze lunch in Den Haag. De tijd vliegt, ja sinds midden vorig jaar weer op 'vrije voeten'. Dat wil zeggen: mijn start als weekendstudent aan Rolduc (inmiddels 3e jaars) heeft een heel proces op gang gebracht van verdieping op filosofisch, theologisch en persoonlijk vlak. Niet alleen in theorie maar ook in de praktijk.

Ik wil niet zomaar een lauwe katholiek zijn maar d'r vol voor gaan. Het laatste jaar hebben we daarbij als katholieken nogal wat te lijden onder hostierelletjes en kindermisbruik (shame!) maar mijn geloof is in dat opzicht rostvast gebleven.

Via de Imitatione Christi van Thomas a Kempis, Ignatius van Loyola en zijn Geestelijke Oefeningen ben ik na afgelopen zomer begonnen met het 'beramen' van een dissertatie op het grensvlak van de psychologie, theologie en spiritualiteit. Helaas is dat onderwerp sinds een jaar of vijf in de mode aan het komen. Eerst slopen we met onze angelsaksische bedrijfscultuur het vertrouwen uit bedrijven en organisaties en daarna hebben we 'spiritueel leiderschap' nodig om het weer wat terug te krijgen. Daarbij lijkt het placebo effect het hoogst haalbare te zijn;-)). Ik hoop in dat opzicht origineel en creatief te mogen zijn wanneer ik de vrije wil, authentiek geloof en het keuzeproces om tot dat geloof te komen nou eindelijk wel eens ga doorgronden. Krauthammer op de snijtafel zou ik zeggen.

Voor het overige sta ik overigens blijmoedig in het leven en heb een mooi tempo gevonden waarin gezin, werk en bezinning hand in hand gaan onder het motto: 'We zijn bewoners van de landen van de aarde, maar we zijn burgers van de hemel' (uit een brief aan Diognetus). Tijd voor geestelijk leven, tijd voor onthechting, tijd voor echte leiders.

Wat de energie betreft: I confess, ik bouw met mijn procesbegeleiding bij E.ON gewoon mee aan nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. Ben benieuwd hoe jij vaart in energieland. Meer bijzonder hoe je leiding geeft aan je leven en hoe het jou als 'leider' vergaat?

Nieuwsgierig, ja ik wel: tijd voor een hapje. Den Bosch lijkt me een geschikte locatie!

Skon fistdage en ne goeie routsch in het nej joar.

Groeten
BartOn December 21, 2010 10:05 AM, Arien Scholtens wrote:

--------------------

Hallo Bart, Hoe is het met jou deze dagen? De laatste keer dat we elkaar spraken was je bij Rolduc begonnen. Benieuwd hoe je daar bent gevaren. Zie op LinkedIn dat je voor jezelf bent begonnen. Nieuwsgierig! Ben zelf actief voor de nieuwe energievoorziening. Fijne Kerst en goed 2011! Arien Scholtens

Sunday, August 22, 2010

Ratio Studiorum - eductational system of the Jesuits

The term "Ratio Studiorum" is commonly used to designate the educational system of the Jesuits; it is an abbreviation of the official title, "Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu", i.e. "Method and System of the Studies of the Society of Jesus". The Constitutions of the Society from the beginning enumerated among the primary objects of the Society: teaching catechism to children and the ignorant, instructing youth in schools and colleges, and lecturing on philosophy and theology in the universities. Education occupied so prominent a place that the Society could rightly be styled a teaching order. Even during the lifetime of the founder, St. Ignatius, colleges were opened in various countries, at Messina, Palermo, Naples, Gandia, Salamanca, Alcalà, Valladolid, Lisbon, Billom, and Vienna; many more were added soon after his death, foremost among them being Ingolstadt, Cologne, Munich, Prague, Innsbruck, Douai, Bruges, Antwerp, Liège, and others. In the fourth part of the Constitutions general directions had been laid down concerning studies, but there was as yet no defininte, detailed, and universal system of education, the plans of study drawn up by Fathers Nadal, Ledesma, and others being only private works. With the increase of the number of colleges the want of a uniform system was felt more and more. During the generalate of Claudius Acquaviva (1581-1614), the educational methods of the Society were finally formulated. In 1584 six experienced schoolmen, selected from different nationalities and provinces, were called to Rome, where for a year they studied pedagogical works, examined regulations of colleges and universities, and weighed the observations and suggestions made by prominent Jesuit educators. The report drawn up by this committee was sent to the various provinces in 1586 to be examined by at least five experienced men in every province. The remarks, censures, and suggestions of these men were utilized in the drawing up of a second plan, which, after careful revision, was printed in 1591 as the "Ratio atque Institutio Studiorum". Reports on the practical working of this plan were again sent to Rome, and in 1599 the final plan appeared, the "Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu", usually quoted as "Ratio Studiorum". Every possible effort had been made to produce a practical system of education; theory and practice alike had been consulted, suggestions solicited from every part of the Catholic world, and all advisable modifications adopted. The Ratio Studiorum must be looked upon as the work not of individuals, but of the whole Society.
At the present time the question of origin is a favourite topic of historical investigation. It has been asserted that the Ratio was modelled chiefly on the theories of the Spanish Humanist, Luis Vives (see VIVES, JUAN LUIS), or on the plan of the famous Strasburg "reformer" and educationist, John Sturm. No such dependence has been proved, and we can unhesitatingly point to other sources. The method of teaching the higher branches (theology, philosophy, and the sciences) was an adaptation of the system prevailing in the great Catholic universities, especially in Paris, where St. Ignatius and his first companions had studied. The literary course is modelled after the traditions of the humanistic schools of the Renaissance period; it is probable that the flourishing schools of the Netherlands (Louvain, Liège, and others) furnished the models for various features of the Ratio. Certain features common to the Ratio and the plan of Sturm are accounted for naturally by the fact that the Strasburg educationist had studied at Liège, Louvain, and Paris, and thus drew on the same source from which the framers of the Ratio had derived inspirations. Several Jesuits prominent in the drawing up of the Ratio were natives of the Netherlands, or had studied in the most celebrated schools of that country. But, as is evident from the description of the origin of the Ratio, its authors were not mere imitators; the most important source from which they drew was the collective experience of Jesuit teachers in various colleges and countries. The document of 1599 remained the authoritative plan of studies in the schools of the order until the suppression of the latter in 1773. However, both the Constitutions and the Ratio explicitly declared that, according to the special needs and circumstances of different countries and times, changes could be introduced by superiors. As a consequence, there was and is a great variety in many particular points found in different countries and periods. After the restoration of the Society in 1814, it was felt that the changed conditions of intellectual life necessitated changes in the Ratio and, in 1832, the Revised Ratio was published; nothing was changed in the essentials or the fundamental principles, but innovations were made in regard to branches of study. In the colleges Latin and Greek remained the principal subjects, but more time and care were to be devoted to the study of the mother-tongue and its literature of history, geography, mathematics, and the natural sciences. In more recent times still greater emphasis has been laid on non-Classical branches. Thus the Twenty-third General Congregation (legislative assembly of the Society) specially recommended the study of natural sciences. Non-Classical schools were pronounced proper to the Society as well as Classical institutions. In regard to methods, the present general declared in 1910 that, "as the early Jesuits did not invent new methods of teaching but adopted the best methods of their age, so will the Jesuits now use the best methods of our own time". This voices the practice of Jesuit colleges, where physics, chemistry, biology, physiology, astronomy, geology, and other branches are taught according to the established principles of modern science. From this it is clear that it is not the intention of the Society to make the Ratio Studiorum stationary and binding in every detail; on the contrary, it is intended that the educational system of the order shall adapt itself to the exigencies of the times.
Concerning the character and contents of the Ratio a brief description must suffice. The final Ratio did not contain any theoretical discussion or exposition of principles. Such discussions had preceded and were contained in the trial Ratio of 1585. The document of 1599 was rather a code of laws a collection of regulations for the officials and teachers. These regulations are divided as follows: I. Rules for the provincial superior; for the rector, in whose hands is the government of the whole college; for the prefect of studies, who is the chief assistant of the rector and has direct supervision of the classes and everything connected with instruction, while another assistant of the rector, the prefect of discipline, is responsible for all that concerns order and discipline; II. Rules for the professors of theology: Scripture, Hebrew, dogmatic theology, ecclesiastical history, canon law, and moral theology; III. Rules for the professors of philosophy, physics, and mathematics; IV. Rules for the teachers of the studia inferiora (the lower department), comprising the literary branches. In this department there were originally five classes (schools), later frequently six: the three (or four) Grammar classes, corresponding largely with a Classical high school; then the class of Humanities and the class of Rhetoric (freshman and sophomore). Besides Latin and Greek, other branches were taught from the beginning under the name of "accessories"—especially history, geography, and antiquities. As was said above, gradually more attention was paid to the study of the mother-tongue and its literature. Mathematics and natural sciences were originally taught in the higher course (the department of Arts), together with philosophy; in more recent times they are taught also in the lower department. In philosophy Aristotle was prescribed as the standard author in the old Ratio, but he is not mentioned in the revised Ratio; St. Thomas Aquinas was to be the chief guide in theology. The Ratio Studiorum does not contain any provisions for elementary education. The cause of this omission is not, as some have thought, contempt for this branch of educational activity, much less opposition to popular instruction, but the impossibility of entering that vast field to any great extent. The Constitutions declared elementary education to be "a laudable work of charity, which the Society might undertake, if it had a sufficient number of men". In missionary countries, however, Jesuits have frequently devoted themselves to elementary education.
If it be asked what is most characteristic of the Ratio Studiorum, the following features may be mentioned: It was, first of all, a system well thought out and well worked out, and formulated at a time when in most educational establishments there was little system. The practical rules and careful supervision insured efficiency even in the case of teachers of moderate talent, while to the many teachers of more than ordinary ability sufficient scope was left for the display of their special aptitudes. The arrangement of subjects secured a combination of literary, philosophical, and scientific training. The Ratio insisted not on a variety of branches taught simultaneously (the bane of many modern systems), but on a few well-related subjects, and these were to be taught thoroughly. To secure thoroughness, frequent repetitions (daily, weekly, and monthly) were carried on in all grades. What the teacher presented in his prœlectio (i.e. explanation of grammar or authors in the lower grades, or lecture in the higher faculties) was to be assimilated by the student through a varied system of exercises: compositions, discussions, disputations, and contests. Attention was paid to the physical welfare of the students, school hours and work being so arranged as to leave sufficient time for healthful play and exercise. Compared with the severity of many earlier schools, the discipline was mild, the barbarous punishments not unfrequently inflicted by educators of the seventeenth and eighteenth centuries being strictly forbidden. For the moral training of the pupils much was expected from the personal contact with the teacher, who was supposed to take an interest in every individual pupil. Religious training was the foremost object, and religious influence and inspiration were to pervade all teaching.
In modern times objections have been raised against various features of the Ratio Studiorum, but most of them are either based on a misunderstanding of the Ratio, or directed against features which are entirely unessential. Thus the supervision and examination of students by other pupils, the constant colloquial use of Latin, etc. are secondary features which have been abolished in most Jesuit schools. Much has been said against the supposed disastrous influence of emulation and rivalry, encouraged by the Ratio, and the awarding of prizes and premiums. This system is not necessarily dangerous and, if properly and cautiously used, may become a wholesome stimulus. At the time when the elective system was looked upon by many as the greatest modern discovery in education, the Ratio Studiorum was severely censured for upholding the "antiquated system of prescribed courses". As the free elective system is now considered a failure by the foremost educationists, it is not necessary to refute this charge against the Ratio. Besides, there is nothing in the Jesuit system which prohibits a reasonable amount of election, and many American Jesuit colleges have introduced certain elective branches in the higher classes. In regard to the numerous controversies concerning Jesuit education, Mr. Brown, U. S. Commissioner of Education (1911), has well observed that "in most of these controversies the Jesuit side is the side of many who are not Jesuits" (Educational Review, Dec., 1904, p. 531). Even critics who judge the Ratio with excessive severity are compelled to admit that it contains "much educational vision and experience, practical skill, and a pedagogical insight which never swerves from the main purpose" (Professor Fleischmann). Most of its essential features can well be retained and will prove advantageous no matter what new branches of study or methods of teaching are introduced.
Some points deserve to be specially treated on account of the serious objections raised against the Ratio. We hear frequent, and often animated, discussions concerning the aim or scope of educational systems and of various branches of study. What was the intellectual scope of the Ratio Studiorum? It cannot be better defined than in the words of the general of the Society, Father Martin, who said in 1892: "The characteristics of the Ratio Studiorum are not to be sought in the subject matter, nor in the order and succession in which the different branches are taught, but rather in what may be called the "form", or the spirit of the system. This form, or spirit, consists chiefly in the training of the mind [efformatio ingenii], which is the object, and in the various exercises, which are the means of attaining this object." This training or formation of the mind means the gradual and harmonious development of the various powers or faculties of the soul—of memory, imagination, intellect, and will; it is what we now call a general and liberal education. The training given by the Ratio was not to be specialized or professional, but general, and was to to lay the foundation for professional studies. In this regard the Ratio stands in opposition to various modern systems which aim at the immediately useful and practical or, at best, allot a very short time to general education; it stands in sharp contrast with those systems which advocate the earliest possible beginning of specialization. Jesuit educationists think, with many others, that "the higher the level on which the professional specializing begins, the more effective it will be". Besides, there are many spheres of thought, many branches of study, especially literary and historical, which may not be required for professional work, but which are necessary for a higher, broader, and truly liberal culture. The educated man is to be not merely a wage-earner, but one who takes an intelligent interest in the great questions of the day, and who thoroughly understands the important problems of life, intellectual, social, political, literary, philosophical, and religious. To accomplish this a solid general training, preparatory to strictly professional work and reasonably prolonged, is most valuable. One of the means, in fact the most important one, for this liberal training, the Ratio finds in the study of the Classics. Much has been said and written, within the past decades, for and against the value of the Classics as a means of culture. The Ratio does not deny the educational value of other branches, as sciences, modern languages, etc., but it highly values the Classical curriculum not merely because it is the old traditional system, but because, so far, it has proved to be the best means for giving the mind the much desired liberal training and general culture. It cannot be denied that the study of Latin, in particular, is excellently fitted to train the mind in clear and logical thinking. Immanent logic has been called the characteristic of the Latin language and its grammar, and its study has been termed a course in applied logic. Some writers have asserted that the Ratio prescribed Latin because it was the language of the Church, and of political and scholarly intercourse of former centuries, and that for this reason the perfect mastery of Latin, the acquisition of a Ciceronian style, was the primary aim of Jesuit education. It is true that in former ages, when Latin was the one great international tongue of the West, the study of this language had an eminently practical purpose, and both Protestant and Catholic schools aimed at imparting a mastery of it. But this was by no means the only object even in those days. As a distinguished Frendh Jesuit educationist expressed it in 1669: "Besides literary accomplishments gained from the study of the Classical languages, there are other advantages, especially an exquisite power and facility of reasoning", that is, in modern terms, mental training. The same is evident from the fact that Greek was always taught, certainly not for the purpose of conversation and intercourse. As there are many other advantages, besides the formal training to be derived from the study of the Classics, the Ratio needs no apology for the high value it set on them.
As was said above, the various exercises (the "prelection", memory lessons, compositions, repetitions, and contests) are the means of training the mind. The typical form of Jesuit education, minutely described in the Ratio, is called prœlectio; it means "lecturing" in the higher faculties, and its equivalent (Vorlesung) is even now used in German for the lectures in the universities. In the lower grades it means "explanation", but, as it has some special features, it is best to retain the word in an English dress as "prelection". It is applied both to the interpretation of authors and to the explanation of grammar, prosody, precepts of rhetoric, poetry, and style. In regard to the authors, the text was first to be read by the teacher, distinctly, accurately, and intelligently, as the best introduction to the understanding of the text. Then follow the interpretation of the text, formerly a paraphrase of the contents in Latin, now a translation into the vernacular; linguistic explanations of particular sentences; study of poetical or rhetorical precepts contained in the passage; finally, what is called "erudition" (i.e. antiquarian and subject explanation, including historical, archæological, geographical, biographical, political, ethical, and religious details, according to the contents). From many documents it is evident that a great deal of interesting and useful information was given under this head. But what is more important, the systematic handling of the text, the completeness of the explanation from every point of view, was an excellent means of training in accuracy and thoroughness.
Still it has been maintained that this method of teaching was too "formal", too "mechanical", and that as a result "originality and independence of mind, love of truth for its own sake", were suppressed (Quick). Should this "independence of mind" be taken as unrestrained liberty of thought in religious matters, as outspoken liberty of thought in religious matters, as outspoken or disguised Rationalism which places itself above the whole deposit of Divine Revelation, it must, indeed, be admitted that the Ratio and the whole Jesuit teaching are opposed to this kind of "originality and independence of mind". This, however, is a question of philosophy and theology rather than of pedagogical methods. Still, even some Catholic writers have thought that the Jesuit system is unfavourable to the development of great individualities, at least among the members of the order. Cardinal Newman says: "What a great idea, to use Guizot's expression, is the Society of Jesus! What a creation of genius is its organization; but so well adapted is the institution to its object that for that very reason it can afford to crush individualities, however gifted" (Hist. Sketches, III, 71). Whether the great cardinal here fully endorses Guizot's sentiments or not, it is certain that he virtually refutes them in another passage, when he states that the order was not over- zealous about its theological traditions, but suffered its great theologians to controvert with one another. "In this intellectual freedom its members justly glory; inasmuch as they have set their affections not on the opinions of the Schools, but on the souls of men" (ibid., II, 369). The history of the Society is the best refutation of the charge of crushing individualities. The literary and scientific activity of the order has been admired by its bitterest enemies. It has produced not only great theologians (Suarez, Vasquez, Molina, de Lugo, and others), but men prominently mentioned among the earlier Orientalists and writers on comparative language, as Hervas, Beschi, Ricci, Prémare, Gaubil; in the field of mathematics and natural sciences high distinction has been obtained by Clavius, called "the Euclid of his age", chief agent in the reformation of the Calendar under Gregory XIII; Grimaldi, Scheiner, and Secchi are famous as astronomers; Athanasius Kircher was a polyhistor in the best sense of the term; Hardouin, though frequently hypercritical and eccentric, was a most acute critic and in many ways far in advance of his age; Petavius was the father of the historical treatment of dogma and a leader in chronology; and the Bolandists have achieved a work which is truly a monumentum œre perennius. If the number of great men be taken as a criterion of the merit of an educational system, a long roll can be exhibited of pupils who were among the most prominent men in Europe: poets like Calderon, Tasso, Corneille, Molière, Goldoni; orators like Bossuet; scholars like Galileo, Descartes, Buffon, Muratori, Montesquieu, Malesherbes; statesmen like Richelieu; church dignitaries like St. Francis de Sales and Benedict XIV, called "the most learned of the Popes". All these men were trained under the Ratio, and, though it would be puerile to claim all their greatness for the system of education, one thing is certain, namely that the Ratio did not crush the originality and individuality of these pupils, whether members of the order of outside it. Nor has the educational system of the Society been sterile in more recent times in this regard; among its pupils it numbers men who have become distinguished in every walk of life.
The history of the practical working of the Ratio is the history of the colleges of the Society. In 1706 the number of collegiate and university institutions was over 750; Latin America alone had 96 colleges before the suppression of the Society. Some of the Jesuit colleges had over 2000 pupils each; while it is impossible to give an absolute average, 300 seems to be the very lowest. This would give the 700 and more colleges a sum total of over 210,000 students, all trained under the same system. Even non-Catholics bestowed great praise on the educational efficiency of the Jesuit schools; it was a common complaint among Protestants that many non-Catholic parents sent their sons to Jesuit schools because they considered the training given there superior to that obtained elsewhere. The suppression of the Society in the second half of the eighteenth century meant the total loss of property, houses, libraries, and observatories. After its restoration it had to struggle into existence under altered and unfavourable conditions. During the nineteenth century the Jesuits were persecuted almost without cessation in one country or other, and driven out again and again. These persecutions seriously hampered the educational work of the Society and prevented it from obtaining the brilliant success of former days. Still, the Jesuits possess now a respectable number of colleges, which is continually increasing, particularly in English-speaking countries.

Sources

PACHTLER, Ratio Studiorum et institutiones scholasticæ Societatis Jesu, per Germaniam olim Vigentes in Monumenta Germaniæ Pædagogia, II, V, IX, XVI (Berlin, 1867-94), the standard work, containing the text of the various revisions of the Ratio Studiorum and many other valuable documents; Monumenta historica Societatis Jesu (Madrid, 1894—); HUGHES, Loyola and the Educational System of the Jesuits in Great Educators Series (New York, 1892); SCHWICKERATH, Jesuit Education, Its History and Principles, Viewed in the Light of Modern Educational Problems (St. Louis, 1903); valuable notes on this work by BROWN in Educational Review (December, 1904), 523-32; DUER, Die Studienordnung des Gesellschaft Jesu (Freiburg, 1896); Commentaries on the educational practice of the Society by the Jesuits SACCHINI, JOUVANCY, KROPF, PERPIÑA, BONIFACIUS, and POSSEVIN, translated into German and annotated by STIER, SCHWICKERATH, ZORELL, SCHEID, and FELL in Herder's Bibliothek der Katholischen Pädagogik, X, XI (Freiburg, 1898-1901; QUICK, Educational Reformers (New York, 1890); PAULSEN, Gesch. des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen (2nd ed., Leipzig, 1896); SCHMID, Gesch. der Erziehung, III-V (Stuttgart, 1884-1901); FLEISCHMANN in REIN, Encyclopädisches Handbuch der Pädagogik, s.v. Jesuiten-pädagogik.

About this page

APA citation. Schwickerath, R. (1911). Ratio Studiorum. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved February 16, 2010 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/12654a.htm
MLA citation. Schwickerath, Robert. "Ratio Studiorum." The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911. 16 Feb. 2010 .
Transcription. This article was transcribed for New Advent by WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio.
Ecclesiastical approbation. Nihil Obstat. June 1, 1911. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York.
Contact information. The editor of New Advent is Kevin Knight. My email address is feedback732 at newadvent.org. (To help fight spam, this address might change occasionally.) Regrettably, I can't reply to every letter, but I greatly appreciate your feedback — especially notifications about typographical errors and inappropriate ads.

Copyright © 2009 by Kevin Knight. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.
[First reftrieved from the WEB: march 2010 - BJA]

Labels:

Sunday, April 04, 2010

Pasen: feest van de opstanding van Christus

Kernwoorden

1. Gastvrijheid
2. Verbeelding

Jezus kwam om ons mensen te leren dat god's liefde bedoeld was om anderen lief te hebben. Door Zijn dood heeft Hij ons willen verlossen van onze vooroordelen.

(N.a.v. preek Pater Paasmis)

Labels:

Thursday, March 18, 2010

Inhoudsopgave: Gideon van Dam (2003).

Gideon van Dam (2003). Dichter bij het onuitsprekelijke: Over geestelijke begeleiding voor en door pastores.Ten Have, Baarn 2003, €18,90, ISBN 90-259-5367-0.  


INHOUD

Woord vooraf
Inleiding
DE SPIRITUALITEIT VAN DE PASTOR
DE PASTOR IN BEELD
Pastor zijn in deze tijd
Beroepsidentiteit
Competentie
Beelden die het pastor-zijn uitdrukken
Bijbelse beelden van de pastor
AANDACHT VOOR DE SPIRITUALITEIT VAN DE PASTOR
Onderzoek naar de spiritualiteit van de pastor
Wat doet pastores op zoek gaan?
De ervaring van een gemis
De waarneming van verlangen bij anderen
Het eigen verlangen naar verdere groei
WAT IS 'SPIRITUALITEIT'?
Pogingen om het verschijnsel spiritualiteit onder woorden te brengen
Lezen over spiritualiteit
Verzet tegen al die aandacht voor spiritualiteit
SPIRITUALITEIT EN THEOLOGIE
Spiritualiteit zoekt een richting
Onderscheiden waar het op aankomt
Spiritualiteit en luisteren naar de bijbel
Conclusie
SPIRITUALITEIT EN INOEFENING
Ruimte nemen voor werken aan de eigen spiritualiteit
Zeven zoekvragen
Spiritualiteit overstijgt de grenzen van de inoefening
De pastor als gelovige en mogelijke vormen van inoefening
De pastor als mens van gebed
De pastor als mens van de Schrift
De pastor als mens van deze tijd
Conclusie
SPIRITUALITEIT EN MYSTIEK
Wat is mystiek?
Mystiek en protestanten
Symbolisch bewustzijn (mystiek en catechese)
De Ignatiaanse weg (mystiek en levenskeuzen)
Mystiek en persoonlijke ontmoetingen
Mystieke teksten
Conclusie
SPIRITUALITEIT EN GEESTELIJKE BEGELEIDING
Behoefte bij pastores aan geestelijke begeleiding
Wat is geestelijke begeleiding?
Een gids
REFLECTEREN OP DE EIGEN PRAKTIJK VAN GEESTELIJKE BEGELEIDING
INLEIDING
MIJN GESCHIEDENIS METGEESTELIJKE BEGELEIDING
ZES ZOEKVRAGEN VOOR DE REFLECTIE ACHTERAF
Welke visie op geestelijke begeleiding?
Geestelijke begeleiding definiëren
De praktijk van geestelijke begeleiding in beeld
De optiek van de begeleide
De optiek van de begeleider
Wat geeft een ontmoeting de kwaliteit van geestelijke begeleiding?

Labels:

Recensie Gideon van Dam - Dichter bij het onuitsprekelijke

Gideon van Dam (2003) Dichter bij het onuitsprekelijke: Over geestelijke begeleiding voor en door pastores. Ten Have, Baarn 2003, €18,90, ISBN 90-259-5367-0
In: Wapenveld online - http://www.wapenveldonline.nl/viewArt.php?art=117
d.d. 18-03-2010

Gerecenseerd door dr. H. de Leede
Ds. Gideon van Dam, werkzaam als werkbegeleider voor predikanten in de Samen op Weg-kerken, kent als geen ander het wel en wee van het beroep van de predikant [1]. Het ‘wondere ambt’ is voor velen een eenzaam avontuur geworden. Vanzelfsprekende institutionele en inhoudelijke kaders, waarbinnen het geloofsleven, ook van de dominee, bedding vond en vorm kon krijgen, zijn veelal weggevallen of hebben hun kracht verloren. Veel gemeenteleden zijn (in onze context) verlegen met de inhoud en met de vormgeving van het geloofsleven. Deze gevolgen van de secularisatie gaan de predikant en zijn/haar gezin niet voorbij. Dat legt een extra druk op het geloofsleven binnen de pastorie. Hoe houd je als predikant de lofzang gaande? Hoe blijven geloof en gebed dragende kracht in het leven en van daaruit in het ambtswerk? Die vraag dringt te meer omdat de druk op de predikant om in zijn werk ‘spiritueel te presteren’ juist oploopt. Omdat in het kerkelijk leven vaststaande kaders zijn weggevallen of hun vroegere kracht hebben verloren, wordt extra veel van de predikant verwacht, met name in pastoraat en liturgie op kruispunten van het bestaan van mensen: huwelijk, doop, uitvaart. En natuurlijk in de zondagse eredienst. Dan wordt kwaliteit, en vooral authenticiteit en originaliteit, verwacht van de dominee. Feitelijk verwachten mensen van de predikant meer en meer dat hij een vorm van geestelijke begeleiding geeft. En kan hij dat opbrengen? Heeft hij daartoe niet allereerst zelf een persoonlijk geestelijk begeleider nodig?
Over deze thematiek heeft Gideon van Dam een boek geschreven. Hij heeft zelf een driejarige opleiding gevolgd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, en maakt die in combinatie met zijn jarenlange ervaring in de werkbegeleiding vruchtbaar in een pleidooi voor een nieuwe figuur in ons kerkelijk leven, de geestelijk begeleider.
Geestelijke begeleiding definieert Van Dam als ‘een contact waarin iemand een ander als gids aanvaardt op (een deel van) de geestelijke weg’ (99). Het leven van de mens voor het aangezicht van God – door Van Dam bij voorkeur in zijn boek benoemd als de Onuitsprekelijke – is een weg. Die weg loopt nogal eens door de woestijn, of anderszins door onbekend land. Van de woestijnvaders in de derde en vierde eeuw is bekend dat zij in de woestijn konden overleven als mens en als gelovige doordat zij een geestelijk begeleider kozen, een meer ervaren heilige aan wie men zich op de eigen geestelijke weg voor een tijd toevertrouwde. ‘Spreek een woord tot mij’, in die ene zin is samengevat wat men van de geestelijk begeleider verlangde. Het gaat om het richtinggevende woord om niet te verdwalen op de weg. Het pleidooi van Van Dam is helder. Predikanten zouden – voor een tijd, of misschien wel hun hele (beroeps-)leven lang – een geestelijk begeleider moeten hebben. En hoort niet tot hun kerntaken dat zij voor anderen die taak (moeten) vervullen kunnen? Op dat pleidooi loopt het boek uit (184vv.). In aansluiting bij de Amerikaan Eugene Peterson, met name diens in het Nederlands vertaalde boek Dragende Delen, ziet Van Dam drie kerntaken voor de predikant, bidden, bijbellezen en geestelijke begeleiding. De predikant is in al zijn/haar werk mystagoog, inwijder in de geheimenissen van God. Het is evident dat dit veel vraagt van de spiritualiteit van de predikant zelf.
Van Dam start zijn boek dan ook met een deel over spiritualiteit (15-102). Ik vond dat mooi om te lezen. Het is de vrucht van een zelf doorgemaakte leer- en levensroute. Van Dam is met hoofd en hart thuis in de rijke traditie van de christelijke en niet het minst de rooms-katholieke spiritualiteit. De ‘grote namen’ uit Nijmegen en Tilburg komen geregeld terug, Waaijman, Van den Berk en Van Knippenberg, maar ook de naam van de protestant A. McGrath en de al genoemde Peterson. Van Dam gaat met ons de geschiedenis in en volgt, kort maar helder, de spirituele traditie vanaf de woestijnvaders tot de protestantse mystiek van de Nadere Reformatie. Het gaat hem daarbij niet om het etaleren van kennis, maar om te laten zien hoe het in verschillende scholen werkte en werkt. Voortdurend is Van Dam bezig dit in kleingeld te vertalen naar een persoonlijke inoefening voor en door de lezer nu. Om deel te krijgen aan die rijkdom van de christelijke spiritualiteit, dit ‘proces van omvorming in God’ (Waaijman, 45), heeft de gelovige, en zeker de pastor zelf, een vorm van geestelijke begeleiding nodig.
In Deel II (103-198) verwoordt Van Dam een reflectie op de eigen praktijk van de geestelijke begeleiding, uitlopend op een pleidooi voor kerkelijke institutionalisering van de geestelijke begeleider. Van Dam zou graag het hele veld van de SoW-kerken overdekt zien met een netwerk van erkende geestelijke begeleiders, die de daartoe vereiste opleiding van drie jaar hebben gevolgd, en in hun dienst door de kerken geautoriseerd zijn. Deze geestelijk begeleiders werken dan regionaal ten dienste van de begeleiding van een aantal pastores (194-195).
Van Dam heeft een belangrijk boek geschreven met een heldere boodschap voor de kerken. Hij vraagt gedocumenteerd om beleidsmatige keuzen van de kerken bij de opleiding en begeleiding van predikanten en kerkelijke medewerkers. In zekere zin is zijn boek een schot in de roos. Veel predikanten staan geestelijk droog. Velen zoeken naar herdefiniëring van hun beroepsidentiteit. De jaren ’70 en ’80 met hun lage ambtsopvatting, met een verdergaande functionalisering van het predikantschap, met hun nadruk op de pastor als hulpverlener, en met hun verlegenheid wanneer het gaat om het eigene van de predikant – die jaren zijn voorbij. Er is behoefte aan een nieuw (zelf-)bewustzijn van de predikant van het eigene van zijn/haar roeping en missie. De nieuwe generatie predikanten is de verlegenheid voorbij, en wenst zo ook te functioneren. Woorden als roeping, ambt zijn geen gewantrouwde laat staan vieze woorden meer. In die zin is het boek van Van Dam een schot in de roos. Wanneer hij schrijft dat de predikant zich moet concentreren op het eigene waarvoor hij er is, dan zeg ik van harte ‘ja’. De predikant is er om de Schriften te lezen en voor en met mensen te vertolken, hij is er om te bidden met en voor mensen en om mensen te ondersteunen in hun geloven en leven in deze wereld voor Gods aangezicht. Van Dams boek springt in op dit zelfbewust predikantschap, dat tegelijk vraagt om een sterke ‘binnenkant’ van de predikant als gelovige. En ook daarin val ik Van Dam bij. Er zit in zijn boek een oproep tot een ‘innerweltliche Askese’, concentratie op het eigene, op de Bron waaruit, uit Wie wij leven, de omgang met God en zijn Woord en sacrament. Hij heeft gewoonweg gelijk.
Al lezende kwam ook een aantal forse vragen bij mij boven, bezwaren zelfs. Ik beperk mij tot vier.
1. Allereerst een vraag bij Van Dams theologische concept achter of onder zijn visie op spiritualiteit en geestelijke begeleiding. Van Dam spreekt graag over God als ‘de/het Onuitsprekelijke’. Dat is naar mijn mening niet voor niets. God is bij Van Dam de Aanwezige, die zich laat vinden. Hij/Zij is de grote vooronderstelling bij de zoektocht van mensen naar de oriëntatie voor hun bestaan. Geestelijke begeleiding is dan ondersteuning bij deze zoektocht. En die krijgt bij Van Dam de kleur, uiteraard, van de christelijke geloofstraditie. Principieel is de beweging dus ‘van onderop’, in de vooronderstelling dat er een omvattend Geheimenis ‘van Boven’ is, dat/die zich laat kennen. In de rooms-katholieke spiritualiteit, met de onderliggende visie op het in de ruimte van de Kerk-met-een-hoofdletter-K en het sacrament aanwezige heil, is dit kenmerkend. Met een zekere onbekommerdheid kunnen mensen binnen die ruimte hun zoektocht gestalte geven, en daarbij ook elementen uit andere godsdiensten integreren, zoals technieken vanuit Zen-meditatie. Mijn vraag is nu of zich dit alles zomaar laat vervoegen op protestants terrein? Ik denk het niet. De protestantse traditie zet in bij God die zich openbaart door Woord en Geest. De protestant leeft onder de open hemel bij het Woord, en niet in de ruimte van de kerk met het mysterie. Wanneer je in de protestantse traditie spiritueel ‘van beneden’ begint, kom je vaak niet van de grond. Het is niet voor niets dat mensen nog al eens vaag teleurgesteld zijn dat wat zij in een week in een klooster beleefden, thuis maar niet lukt.
2. Geestelijke begeleiding in de zin van persoonlijke begeleiding op de persoonlijke zoektocht past organisch in de ruimte van de Romana, en zeker in het klooster. Daar is de zoektocht bij wijze van spreken al gekwalificeerd in de (brede, maar evidente) bedding van de christelijke kerk. Overgezet in de protestantse kerken dreigt het bij Van Dam een zaak van deze twee mensen te worden: een individuele begeleiding op de individuele zoektocht. Van Dam ziet dat gevaar kennelijk ook. Hij hecht daarom ook aan kerkelijke autorisatie, kwaliteitsbewaking, opleiding. Maar dat neemt mijn principiële bezwaar niet weg. Dat heeft met het volgende te maken.
3. Ik vind al lezend de persoon van de geestelijk begeleider erg centraal in Van Dams boek. Te centraal. Hij/zij wordt heel snel een geleider van/voor het heil in het leven van de begeleide. Hij/zij is de meer ingeleide en ingewijde. Staat dichter bij God of het Geheimenis. Nogmaals, in de rooms-katholieke bedding is dit, om zo te zeggen, geen probleem maar vanzelfsprekend. De priester, de kloosterling leeft dichterbij God. Hij hoort daar ook, in de boven-natuur. En het hele gebeuren geschiedt in de ruimte van de Kerk en daarmee is de autoriteit van de geestelijk begeleider ook beperkt. Je gaat weer weg uit het klooster. Die zekeringen zijn er niet in de protestantse traditie. De geestelijk begeleider moet dan zijn gezag geheel ontlenen aan zijn/haar mate van ingewijd-zijn, zijn/haar fijngevoeligheid et cetera. Maar daarmee krijgt hij/zij als persoon een heel centrale betekenis, en als het verkeerd gaat, krijgt hij/zij verkeerde macht. Van Dam bedoelt dat natuurlijk niet, maar het gevaar is niet denkbeeldig.
4. In feite bepleit Van Dam een soort nieuw ‘ambt’: de geestelijk begeleider van een groep predikanten, door de kerk daartoe geautoriseerd. En hij bepleit een herdefiniëring van de identiteit van de predikant als mystagoog, geestelijk begeleider van mensen op hun weg coram deo. Ik kán het boek van Van Dam lezen als een pleidooi voor de pastor pastorum, de herder van de herders, de oudere predikant, die jongeren met wijsheid ondersteunen kan. Ik heb gelukkig ook zulke mensen getroffen, en hoop dat ik er zelf nu één ben voor die na mij komen. En de kerk mag daarin investeren. En ik kán Van Dams boek lezen als een pleidooi voor verdieping van het pastoraat door predikanten. ‘Help mensen in Gods Naam toch hun leven te lezen in het licht van Gods bedoeling met hun leven.’ Oké, prima. Maar Van Dam wil iets anders, en daarover wil ik graag een pittig gesprek in de kerk. De geestelijk begeleider wordt een nieuw ‘ambt’, maar zonder de gereformeerde ambtsvisie daarbij, die altijd het ambt heeft gekwalificeerd en beperkt door de nadruk op ambt als dienst aan het Woord. Het gezag van de drager van het ambt was altijd gekwalificeerd en beperkt door de vraag of het al of niet dienst aan het Woord was. Het ambt objectiveerde in zekere zin het werk van de drager ervan. Daarmee benadrukte de kerk de dienst van de Dienaar van het Woord, en relativeerde tegelijk zijn/haar persoon, zijn/haar geloof en twijfel. Nooit wordt in de protestantse en nader de gereformeerde traditie het ambt en laat staan de ambtsdrager tot geleider van het heil. Het is en blijft God die door Woord en Geest zichzelf openbaart. De protestant leeft onder de open hemel. Mijn bezwaar bij Van Dam is dat hij met de geestelijk begeleider een super-ambt dreigt te creëren, zonder de zekeringen van een klassiek-gereformeerde ambtstheologie. Daar moeten we nog wel goed over nadenken.
Het boek van Gideon van Dam is daartoe een echte, gekwalificeerde uitnodiging. Ik hoop op een pittig en heilzaam gesprek in onze SoW-kerken. Over één ding zijn Van Dam en ik het in elk geval eens: we zitten in een periode van omslag wanneer het gaat om de definiëring van het ambt en beroep van de predikant. En we zijn het ook eens over de richting van die omslag: naar de kerntaken: bidden, bijbel lezen en mensen leiden tot God.

[1] Ten Have, Baarn 2003, €18,90, ISBN 90-259-5367-0

Labels:

Tuesday, February 16, 2010

INTRODUCTION: "Ratio Studiorum: Jesuit Education, 1548-1773"

INTRODUCTION: "Ratio Studiorum: Jesuit Education, 1548-1773"
by John W. O'Malley, S.J.

Ratio StudiorumThis introductory essay was prepared for an exhibit celebrating the 400th anniversary of the first promulgation of the Ratio studiorum. The exhibit, "Ratio Studiorum: Jesuit Education, 1548-1773" was held at the Boston College John J. Burns Library in the fall of 1999.
Within the past few years, the John J. Burns Library at Boston College has substantially increased its already impressive collection related to the history of the Society of Jesus. These recent acquisitions came to the library through purchases from the Weston Jesuit School of Theology in Cambridge, Massachusetts and from the library of the French Province of the Jesuits located at Les Fontaines in Chantilly outside Paris. Since 1999 marks two anniversaries of great significance in the history of the Society of Jesus, it provides an excellent occasion for an exhibit including books from these new additions to the collection.
One of these anniversaries relates to the Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola, the founder of the Society of Jesus; the other relates to the Jesuits' educational enterprise and, thence, to their scholarship across a wide range of disciplines. Commitment to fostering religious devotion and to promoting formal schooling shaped the profile of the Society from its foundational years through the subsequent centuries, giving it the basic elements of what St. Ignatius called its "way of proceeding" or what we might call its style.
St. Ignatius underwent as a soldier a deep religious conversion while recuperating in 1521 from wounds he suffered in the battle of Pamplona. As his relationship with God developed over the next year or so, he began writing down what he was experiencing in order to help himself and also to help others who approached him in order "to converse about the things of God." These were the origins of the Spiritual Exercises, on which Ignatius continued to work for the next two decades. Although more often cited than studied, the Exercises were destined to become one of the world's most famous books.
The Exercises encapsulated the essence of Ignatius's own spiritual conversion from conventional Christianity to a deep awareness of God's presence and comfort in all of the circumstances of his life, and it presented this experience in a form that would guide others to analogous changes of awareness and motivation. Not a book of spiritual teachings as such, it was rather a design for a process of prayer, meditation, and discernment that would, as Ignatius said, "allow the Creator to deal directly with the creature, and the creature directly with the Creator."
A call to inwardness, it was the first Christian book to provide such a full, clear, yet remarkably flexible program, and it thus created what came to be known as the "retreat," a few days, a week, or a month of seclusion set aside in order to open oneself to God's will. The Exercises were intended for Christians from all walks of life but had special relevance for members of the Society in that they set the pattern, goals, and style for all of the ministries in which the Jesuits engaged. The importance of the book in establishing the ethos and spirit of the Society of Jesus cannot be overestimated.
When in the 1530s Ignatius studied philosophy and theology at the University of Paris, he guided a number of persons in the Exercises, including six of his fellow-students who, as a result of the experience, formed with him the first nucleus of what would in 1540 officially become the Society of Jesus. The book of the Exercises is what gave this initial group its cohesion, and it was an instrument that they used from the beginning in their efforts to help others find their spiritual way and, in some cases, to enter the nascent Society.
The book circulated in manuscript among members of the Society until it was finally published in Rome by the printer Antonio Blado in 1548. Ignatius wanted it published for several reasons: to assure a more accurate text, to increase its circulation among Jesuits, and to put it in a form that could receive papal approval. The last reason was crucial because the book was being attacked in some quarters as dangerous and even heretical. In any case, the publication launched the Exercises into the world beyond Ignatius's immediate disciples and began a remarkable printing history that continues to this day, with translations into practically every language around the globe. The book has had an immense impact on the history of Catholic devotion, an impact that continues up to the present. It has also influenced areas of culture in unexpected ways. With its promotion of the use of the imagination in meditation, for instance, it influenced painters and sculptors, and it helped create the genre of emblem books, with their fusion of symbol and meditation.
One of the most innovative and distinctive aspects of the Exercises was that individuals did not undertake them on their own but with the help of another person, who acted as guide, companion, senior partner, or simply helper. St. Ignatius in fact intended the book more for this person than for those actually making the retreat. In the book he gave the person a number of suggestions about how those making the Exercises might be guided most fruitfully and about dealing with the different circumstances that might arise. Early on, this person began to be referred to as the director of the Exercises. This was somewhat of a misnomer, given the more mediating role described in the book, but it became standard.
St. Ignatius trained some of the early Jesuits for this delicate role in informal ways, so that a demand grew for him to write down some further indications as to how it was to be performed. Ignatius left a few notes, as did some of the Jesuits he trained, but many Jesuits came to believe that something fuller and more systematic was needed, a "directory." Ignatius's two successors as superior general promoted the idea, but the next general, Everard Mercurian (1571-1580), pushed it forward by himself, composing a draft and successfully requesting another from Juan Alfonso de Polanco, one of Ignatius's closest assistants. The next general, Claudio Acquaviva (1581-1615), was finally able to bring the project to completion through further drafts and consultations. It turned out to be a relatively small book that tried to distill reflections resulting from pastoral experience, for the most part simply elaborating on suggestions already in the Exercises.
Thus in 1599 the official Directory was published, another landmark in the history of Catholic devotion. It meant that the Exercises had achieved almost canonical status. This Directorium exercitiorum spiritualium P. N. Ignatii, reprinted innumerable times and translated into a number of languages, was never revised nor has it ever officially been replaced, which is a tribute to its accomplishment. In the past thirty years, however, a number of commentaries on the Exercises have appeared that have made it less useful than it once was.
Scholars correctly describe the Society of Jesus as the first teaching order in the Catholic Church insofar as the Jesuits were the first ever to undertake the founding, management, and staffing of schools as a formal ministry. In the long history of the Jesuits, few activities seem more characteristic of them. It comes as somewhat of a surprise to learn, therefore, that when the Society came into being in 1540, such an undertaking was not in the purview of the founding members. In fact, graduates of the University of Paris though they all were, they decided that they would not undertake any teaching assignments anywhere except on a temporary, short-term basis. It certainly never occurred to them that they would end up running schools. They saw themselves primarily as itinerant catechists, preachers, and evangelists. Saint Francis Xavier, one of the original companions of Ignatius in Paris, was on his way to India as a missionary even before the Society received its papal charter in 1540. Within a few years, however, Jesuits began giving some instruction to young recruits, and bit by bit their reputation as pedagogues grew. They had, moreover, begun to see the benefits of labors sustained with the same group of people over a long period of time. The stage was being set for a new commitment, but we know this only in hindsight. It was certainly not clear to them at the time.
The curtain rose with incredible suddenness and the action took off with incredible speed. In 1547, scarcely a half-dozen years after the founding of the Society, St. Ignatius received an utterly unexpected and unsolicited invitation from leading citizens of the city of Messina in Sicily to found and staff a secondary school for their sons. He accepted, which indicates that his own thinking was already changing. The school opened the next year and, though plagued with many problems, was a great success. A momentous turning-point had been reached in the history of the Society of Jesus.
That same year, thirty members of the senate in Palermo, impressed by what was happening in Messina, petitioned Ignatius for a similar school. Again he acquiesced. Other schools soon followed -- in 1551 schools opened in both Vienna and Rome. By the time Ignatius died in 1556, the Jesuits were operating some thirty schools, practically all of them secondary, and just a few years later Polanco would write in the name of the new general to inform Jesuits that education had become the primary ministry of the Society.
Meanwhile the school in Rome, the "Roman College," had developed into a university, and, while secondary schools would always be far more numerous, other institutions of higher learning would henceforth be an important part of the Jesuit enterprise. By 1773, the year that the Society of Jesus was suppressed throughout the world by papal edict, the Jesuits were operating more than eight hundred universities, seminaries, primary, and secondary schools around the globe. The world had never seen before, nor has it seen since, such an immense network of educational institutions operating on an international basis under a single aegis.
As the schools proliferated in the early decades, questions about curriculum, pedagogy, textbooks, administrative procedures, and similar matters began to be asked with greater urgency. An overarching issue was how these many schools could maintain some coherence among themselves. This was important for a number of reasons, not least of which was the necessity for Jesuits being moved from one school to another to fit into the new institutions to which they had been transferred. How, furthermore, could a certain quality-control be established, with standards against which performance might be measured?
Gerónimo Nadal, one of Ignatius's closest collaborators. was also the founder and first rector of the school in Messina. He drew up the curriculum along lines in accord with those promoted by Renaissance humanists, and this became, along with some of Nadal's other writings, the first, somewhat indistinct, blueprint for the schools that were springing up everywhere. But chaos sometimes reigned. Just after the school opened in Vienna, Ignatius complained that it was offering a mishmash of courses, without plan or meaning. Bit by bit, some order was imposed, but Jesuit educators increasingly requested a document, a comprehensive "plan of studies" that they could use as a guide.
A number of attempts were made in succeeding decades to come up with such a plan, but none of the versions was found to be fully satisfactory. As with the Directorium in exercitia spiritualia, it was Claudio Acquaviva who was able to bring this long-standing project to completion and officially publish in 1599 the Ratio studiorum that became the Magna Carta of Jesuit education. In the Middle Ages, the Augustinians had a document known as Ratio studiorum, and other orders had similar documents which were intended for the training of members of the orders. The Ratio of the Jesuits was different in that it was meant as much for the education of lay students as for Jesuits, but it also was different because the "plan of studies" now included the humanities -- literature, history, drama, and so forth -- as well as philosophy and theology, the traditionally clerical subjects. This meant that the Jesuit Ratio assumed that literary or humanistic subjects could be integrated into the study of professional or scientific subjects; that is, it assumed that the humanistic program of the Renaissance was compatible with the Scholastic program of the Middle Ages.
The Ratio had all of the benefits and all of the defects of such codifications; while it set standards, for instance, it discouraged innovation. In any case, it had impact far beyond Jesuit institutions because it was seen as a coherent and lucid statement of ideals, methods, and objectives shared broadly by educators in early modern Europe. For the Society of Jesus, the Ratio studiorum symbolized a certain maturing in its commitment to education, which had great repercussions for the future of Catholicism. The schools were often at the center of the culture of the towns and cities where they were located: typically, they would produce several plays or even ballets per year, and some maintained important astronomical observatories.
The commitment to education effected a profound change in the model of the Society of Jesus from what Ignatius and his companions originally envisaged. It meant that the model of itinerant preachers of the Gospel had to be tempered by the reality of being resident schoolmasters. It meant the development of large communities needed to staff the schools, it meant other things as well. Perhaps most profoundly, it meant a special relationship to culture in that the Society as an institution had a systematic relationship to "secular" learning, for its members had to be prepared to teach both the classics of Latin and Greek literature of the humanistic tradition (Homer, Virgil, Cicero, and Terence, for example) and the scientific texts of Aristotle in the Scholastic tradition (we must remember that "philosophy" meant to a large extent "natural philosophy," subjects we call biology, physics, and astronomy). If Jesuits were to teach these subjects, they would also almost perforce begin to write about them, at least to the point of producing textbooks for their students.
At the beginning of the Society, St. Ignatius and the other Jesuits, graduates of Paris though they were, did not consider the writing of books in the purview of their mission; within a decade, Ignatius mentioned in the Jesuit Constitutions the possibility of "writing books useful for the common good." Few such books were produced, however, until the number of schools began to grow and the need for appropriate and inexpensive textbooks felt. With textbooks in view, Ignatius in the last year of his life went to immense trouble to secure a good press for the Roman College, which was installed and in good working order within a few months of his death. Among the first books published by this first press operated by the Jesuits was André des Freux's edition of Martial's Epigrams (1558) -- a book by a "pagan." Within two generations, Jesuits were producing books on a great scale, a phenomenon that would come to characterize the order. Many of these were textbooks or at least related directly to instruction in the Jesuit classrooms, but others ranged far more broadly and began to touch on almost every imaginable subject. The experience of the Jesuit missionaries in exotic places like Japan, China, and Viet Nam gave, when viewed largely, an extraordinarily cosmopolitan cast to this production.
It is highly probable that even without the schools, the Jesuits would have produced a significant number of books, for their counterparts in other religious orders did so. However that may be, the incontrovertible fact is that the schools provided the impetus for an extraordinarily copious production. They also required that the scope of that production be consistently and predictably wide-ranging, for the schools took the Jesuits into just about every conceivable aspect of human culture and made them reflect upon it and come up with something to say.

Copyright The Trustees of Boston College
Boston College, 140 Commonwealth Avenue, Chestnut Hill, MA 02467

Labels:

Ratio Studiorum (Catholic Encyclopedia)

The term "Ratio Studiorum" is commonly used to designate the educational system of the Jesuits; it is an abbreviation of the official title, "Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu", i.e. "Method and System of the Studies of the Society of Jesus". The Constitutions of the Society from the beginning enumerated among the primary objects of the Society: teaching catechism to children and the ignorant, instructing youth in schools and colleges, and lecturing on philosophy and theology in the universities. Education occupied so prominent a place that the Society could rightly be styled a teaching order. Even during the lifetime of the founder, St. Ignatius, colleges were opened in various countries, at Messina, Palermo, Naples, Gandia, Salamanca, Alcalà, Valladolid, Lisbon, Billom, and Vienna; many more were added soon after his death, foremost among them being Ingolstadt, Cologne, Munich, Prague, Innsbruck, Douai, Bruges, Antwerp, Liège, and others. In the fourth part of the Constitutions general directions had been laid down concerning studies, but there was as yet no defininte, detailed, and universal system of education, the plans of study drawn up by Fathers Nadal, Ledesma, and others being only private works. With the increase of the number of colleges the want of a uniform system was felt more and more. During the generalate of Claudius Acquaviva (1581-1614), the educational methods of the Society were finally formulated. In 1584 six experienced schoolmen, selected from different nationalities and provinces, were called to Rome, where for a year they studied pedagogical works, examined regulations of colleges and universities, and weighed the observations and suggestions made by prominent Jesuit educators. The report drawn up by this committee was sent to the various provinces in 1586 to be examined by at least five experienced men in every province. The remarks, censures, and suggestions of these men were utilized in the drawing up of a second plan, which, after careful revision, was printed in 1591 as the "Ratio atque Institutio Studiorum". Reports on the practical working of this plan were again sent to Rome, and in 1599 the final plan appeared, the "Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu", usually quoted as "Ratio Studiorum". Every possible effort had been made to produce a practical system of education; theory and practice alike had been consulted, suggestions solicited from every part of the Catholic world, and all advisable modifications adopted. The Ratio Studiorum must be looked upon as the work not of individuals, but of the whole Society.

At the present time the question of origin is a favourite topic of historical investigation. It has been asserted that the Ratio was modelled chiefly on the theories of the Spanish Humanist, Luis Vives (see VIVES, JUAN LUIS), or on the plan of the famous Strasburg "reformer" and educationist, John Sturm. No such dependence has been proved, and we can unhesitatingly point to other sources. The method of teaching the higher branches (theology, philosophy, and the sciences) was an adaptation of the system prevailing in the great Catholic universities, especially in Paris, where St. Ignatius and his first companions had studied. The literary course is modelled after the traditions of the humanistic schools of the Renaissance period; it is probable that the flourishing schools of the Netherlands (Louvain, Liège, and others) furnished the models for various features of the Ratio. Certain features common to the Ratio and the plan of Sturm are accounted for naturally by the fact that the Strasburg educationist had studied at Liège, Louvain, and Paris, and thus drew on the same source from which the framers of the Ratio had derived inspirations. Several Jesuits prominent in the drawing up of the Ratio were natives of the Netherlands, or had studied in the most celebrated schools of that country. But, as is evident from the description of the origin of the Ratio, its authors were not mere imitators; the most important source from which they drew was the collective experience of Jesuit teachers in various colleges and countries. The document of 1599 remained the authoritative plan of studies in the schools of the order until the suppression of the latter in 1773. However, both the Constitutions and the Ratio explicitly declared that, according to the special needs and circumstances of different countries and times, changes could be introduced by superiors. As a consequence, there was and is a great variety in many particular points found in different countries and periods. After the restoration of the Society in 1814, it was felt that the changed conditions of intellectual life necessitated changes in the Ratio and, in 1832, the Revised Ratio was published; nothing was changed in the essentials or the fundamental principles, but innovations were made in regard to branches of study. In the colleges Latin and Greek remained the principal subjects, but more time and care were to be devoted to the study of the mother-tongue and its literature of history, geography, mathematics, and the natural sciences. In more recent times still greater emphasis has been laid on non-Classical branches. Thus the Twenty-third General Congregation (legislative assembly of the Society) specially recommended the study of natural sciences. Non-Classical schools were pronounced proper to the Society as well as Classical institutions. In regard to methods, the present general declared in 1910 that, "as the early Jesuits did not invent new methods of teaching but adopted the best methods of their age, so will the Jesuits now use the best methods of our own time". This voices the practice of Jesuit colleges, where physics, chemistry, biology, physiology, astronomy, geology, and other branches are taught according to the established principles of modern science. From this it is clear that it is not the intention of the Society to make the Ratio Studiorum stationary and binding in every detail; on the contrary, it is intended that the educational system of the order shall adapt itself to the exigencies of the times.
Concerning the character and contents of the Ratio a brief description must suffice. The final Ratio did not contain any theoretical discussion or exposition of principles. Such discussions had preceded and were contained in the trial Ratio of 1585. The document of 1599 was rather a code of laws a collection of regulations for the officials and teachers. These regulations are divided as follows: I. Rules for the provincial superior; for the rector, in whose hands is the government of the whole college; for the prefect of studies, who is the chief assistant of the rector and has direct supervision of the classes and everything connected with instruction, while another assistant of the rector, the prefect of discipline, is responsible for all that concerns order and discipline; II. Rules for the professors of theology: Scripture, Hebrew, dogmatic theology, ecclesiastical history, canon law, and moral theology; III. Rules for the professors of philosophy, physics, and mathematics; IV. Rules for the teachers of the studia inferiora (the lower department), comprising the literary branches. In this department there were originally five classes (schools), later frequently six: the three (or four) Grammar classes, corresponding largely with a Classical high school; then the class of Humanities and the class of Rhetoric (freshman and sophomore). Besides Latin and Greek, other branches were taught from the beginning under the name of "accessories"—especially history, geography, and antiquities. As was said above, gradually more attention was paid to the study of the mother-tongue and its literature. Mathematics and natural sciences were originally taught in the higher course (the department of Arts), together with philosophy; in more recent times they are taught also in the lower department. In philosophy Aristotle was prescribed as the standard author in the old Ratio, but he is not mentioned in the revised Ratio; St. Thomas Aquinas was to be the chief guide in theology. The Ratio Studiorum does not contain any provisions for elementary education. The cause of this omission is not, as some have thought, contempt for this branch of educational activity, much less opposition to popular instruction, but the impossibility of entering that vast field to any great extent. The Constitutions declared elementary education to be "a laudable work of charity, which the Society might undertake, if it had a sufficient number of men". In missionary countries, however, Jesuits have frequently devoted themselves to elementary education.
If it be asked what is most characteristic of the Ratio Studiorum, the following features may be mentioned: It was, first of all, a system well thought out and well worked out, and formulated at a time when in most educational establishments there was little system. The practical rules and careful supervision insured efficiency even in the case of teachers of moderate talent, while to the many teachers of more than ordinary ability sufficient scope was left for the display of their special aptitudes. The arrangement of subjects secured a combination of literary, philosophical, and scientific training. The Ratio insisted not on a variety of branches taught simultaneously (the bane of many modern systems), but on a few well-related subjects, and these were to be taught thoroughly. To secure thoroughness, frequent repetitions (daily, weekly, and monthly) were carried on in all grades. What the teacher presented in his prœlectio (i.e. explanation of grammar or authors in the lower grades, or lecture in the higher faculties) was to be assimilated by the student through a varied system of exercises: compositions, discussions, disputations, and contests. Attention was paid to the physical welfare of the students, school hours and work being so arranged as to leave sufficient time for healthful play and exercise. Compared with the severity of many earlier schools, the discipline was mild, the barbarous punishments not unfrequently inflicted by educators of the seventeenth and eighteenth centuries being strictly forbidden. For the moral training of the pupils much was expected from the personal contact with the teacher, who was supposed to take an interest in every individual pupil. Religious training was the foremost object, and religious influence and inspiration were to pervade all teaching.
In modern times objections have been raised against various features of the Ratio Studiorum, but most of them are either based on a misunderstanding of the Ratio, or directed against features which are entirely unessential. Thus the supervision and examination of students by other pupils, the constant colloquial use of Latin, etc. are secondary features which have been abolished in most Jesuit schools. Much has been said against the supposed disastrous influence of emulation and rivalry, encouraged by the Ratio, and the awarding of prizes and premiums. This system is not necessarily dangerous and, if properly and cautiously used, may become a wholesome stimulus. At the time when the elective system was looked upon by many as the greatest modern discovery in education, the Ratio Studiorum was severely censured for upholding the "antiquated system of prescribed courses". As the free elective system is now considered a failure by the foremost educationists, it is not necessary to refute this charge against the Ratio. Besides, there is nothing in the Jesuit system which prohibits a reasonable amount of election, and many American Jesuit colleges have introduced certain elective branches in the higher classes. In regard to the numerous controversies concerning Jesuit education, Mr. Brown, U. S. Commissioner of Education (1911), has well observed that "in most of these controversies the Jesuit side is the side of many who are not Jesuits" (Educational Review, Dec., 1904, p. 531). Even critics who judge the Ratio with excessive severity are compelled to admit that it contains "much educational vision and experience, practical skill, and a pedagogical insight which never swerves from the main purpose" (Professor Fleischmann). Most of its essential features can well be retained and will prove advantageous no matter what new branches of study or methods of teaching are introduced.
Some points deserve to be specially treated on account of the serious objections raised against the Ratio. We hear frequent, and often animated, discussions concerning the aim or scope of educational systems and of various branches of study. What was the intellectual scope of the Ratio Studiorum? It cannot be better defined than in the words of the general of the Society, Father Martin, who said in 1892: "The characteristics of the Ratio Studiorum are not to be sought in the subject matter, nor in the order and succession in which the different branches are taught, but rather in what may be called the "form", or the spirit of the system. This form, or spirit, consists chiefly in the training of the mind [efformatio ingenii], which is the object, and in the various exercises, which are the means of attaining this object." This training or formation of the mind means the gradual and harmonious development of the various powers or faculties of the soul—of memory, imagination, intellect, and will; it is what we now call a general and liberal education. The training given by the Ratio was not to be specialized or professional, but general, and was to to lay the foundation for professional studies. In this regard the Ratio stands in opposition to various modern systems which aim at the immediately useful and practical or, at best, allot a very short time to general education; it stands in sharp contrast with those systems which advocate the earliest possible beginning of specialization. Jesuit educationists think, with many others, that "the higher the level on which the professional specializing begins, the more effective it will be". Besides, there are many spheres of thought, many branches of study, especially literary and historical, which may not be required for professional work, but which are necessary for a higher, broader, and truly liberal culture. The educated man is to be not merely a wage-earner, but one who takes an intelligent interest in the great questions of the day, and who thoroughly understands the important problems of life, intellectual, social, political, literary, philosophical, and religious. To accomplish this a solid general training, preparatory to strictly professional work and reasonably prolonged, is most valuable. One of the means, in fact the most important one, for this liberal training, the Ratio finds in the study of the Classics. Much has been said and written, within the past decades, for and against the value of the Classics as a means of culture. The Ratio does not deny the educational value of other branches, as sciences, modern languages, etc., but it highly values the Classical curriculum not merely because it is the old traditional system, but because, so far, it has proved to be the best means for giving the mind the much desired liberal training and general culture. It cannot be denied that the study of Latin, in particular, is excellently fitted to train the mind in clear and logical thinking. Immanent logic has been called the characteristic of the Latin language and its grammar, and its study has been termed a course in applied logic. Some writers have asserted that the Ratio prescribed Latin because it was the language of the Church, and of political and scholarly intercourse of former centuries, and that for this reason the perfect mastery of Latin, the acquisition of a Ciceronian style, was the primary aim of Jesuit education. It is true that in former ages, when Latin was the one great international tongue of the West, the study of this language had an eminently practical purpose, and both Protestant and Catholic schools aimed at imparting a mastery of it. But this was by no means the only object even in those days. As a distinguished Frendh Jesuit educationist expressed it in 1669: "Besides literary accomplishments gained from the study of the Classical languages, there are other advantages, especially an exquisite power and facility of reasoning", that is, in modern terms, mental training. The same is evident from the fact that Greek was always taught, certainly not for the purpose of conversation and intercourse. As there are many other advantages, besides the formal training to be derived from the study of the Classics, the Ratio needs no apology for the high value it set on them.
As was said above, the various exercises (the "prelection", memory lessons, compositions, repetitions, and contests) are the means of training the mind. The typical form of Jesuit education, minutely described in the Ratio, is called prœlectio; it means "lecturing" in the higher faculties, and its equivalent (Vorlesung) is even now used in German for the lectures in the universities. In the lower grades it means "explanation", but, as it has some special features, it is best to retain the word in an English dress as "prelection". It is applied both to the interpretation of authors and to the explanation of grammar, prosody, precepts of rhetoric, poetry, and style. In regard to the authors, the text was first to be read by the teacher, distinctly, accurately, and intelligently, as the best introduction to the understanding of the text. Then follow the interpretation of the text, formerly a paraphrase of the contents in Latin, now a translation into the vernacular; linguistic explanations of particular sentences; study of poetical or rhetorical precepts contained in the passage; finally, what is called "erudition" (i.e. antiquarian and subject explanation, including historical, archæological, geographical, biographical, political, ethical, and religious details, according to the contents). From many documents it is evident that a great deal of interesting and useful information was given under this head. But what is more important, the systematic handling of the text, the completeness of the explanation from every point of view, was an excellent means of training in accuracy and thoroughness.
Still it has been maintained that this method of teaching was too "formal", too "mechanical", and that as a result "originality and independence of mind, love of truth for its own sake", were suppressed (Quick). Should this "independence of mind" be taken as unrestrained liberty of thought in religious matters, as outspoken liberty of thought in religious matters, as outspoken or disguised Rationalism which places itself above the whole deposit of Divine Revelation, it must, indeed, be admitted that the Ratio and the whole Jesuit teaching are opposed to this kind of "originality and independence of mind". This, however, is a question of philosophy and theology rather than of pedagogical methods. Still, even some Catholic writers have thought that the Jesuit system is unfavourable to the development of great individualities, at least among the members of the order. Cardinal Newman says: "What a great idea, to use Guizot's expression, is the Society of Jesus! What a creation of genius is its organization; but so well adapted is the institution to its object that for that very reason it can afford to crush individualities, however gifted" (Hist. Sketches, III, 71). Whether the great cardinal here fully endorses Guizot's sentiments or not, it is certain that he virtually refutes them in another passage, when he states that the order was not over- zealous about its theological traditions, but suffered its great theologians to controvert with one another. "In this intellectual freedom its members justly glory; inasmuch as they have set their affections not on the opinions of the Schools, but on the souls of men" (ibid., II, 369). The history of the Society is the best refutation of the charge of crushing individualities. The literary and scientific activity of the order has been admired by its bitterest enemies. It has produced not only great theologians (Suarez, Vasquez, Molina, de Lugo, and others), but men prominently mentioned among the earlier Orientalists and writers on comparative language, as Hervas, Beschi, Ricci, Prémare, Gaubil; in the field of mathematics and natural sciences high distinction has been obtained by Clavius, called "the Euclid of his age", chief agent in the reformation of the Calendar under Gregory XIII; Grimaldi, Scheiner, and Secchi are famous as astronomers; Athanasius Kircher was a polyhistor in the best sense of the term; Hardouin, though frequently hypercritical and eccentric, was a most acute critic and in many ways far in advance of his age; Petavius was the father of the historical treatment of dogma and a leader in chronology; and the Bolandists have achieved a work which is truly a monumentum œre perennius. If the number of great men be taken as a criterion of the merit of an educational system, a long roll can be exhibited of pupils who were among the most prominent men in Europe: poets like Calderon, Tasso, Corneille, Molière, Goldoni; orators like Bossuet; scholars like Galileo, Descartes, Buffon, Muratori, Montesquieu, Malesherbes; statesmen like Richelieu; church dignitaries like St. Francis de Sales and Benedict XIV, called "the most learned of the Popes". All these men were trained under the Ratio, and, though it would be puerile to claim all their greatness for the system of education, one thing is certain, namely that the Ratio did not crush the originality and individuality of these pupils, whether members of the order of outside it. Nor has the educational system of the Society been sterile in more recent times in this regard; among its pupils it numbers men who have become distinguished in every walk of life.
The history of the practical working of the Ratio is the history of the colleges of the Society. In 1706 the number of collegiate and university institutions was over 750; Latin America alone had 96 colleges before the suppression of the Society. Some of the Jesuit colleges had over 2000 pupils each; while it is impossible to give an absolute average, 300 seems to be the very lowest. This would give the 700 and more colleges a sum total of over 210,000 students, all trained under the same system. Even non-Catholics bestowed great praise on the educational efficiency of the Jesuit schools; it was a common complaint among Protestants that many non-Catholic parents sent their sons to Jesuit schools because they considered the training given there superior to that obtained elsewhere. The suppression of the Society in the second half of the eighteenth century meant the total loss of property, houses, libraries, and observatories. After its restoration it had to struggle into existence under altered and unfavourable conditions. During the nineteenth century the Jesuits were persecuted almost without cessation in one country or other, and driven out again and again. These persecutions seriously hampered the educational work of the Society and prevented it from obtaining the brilliant success of former days. Still, the Jesuits possess now a respectable number of colleges, which is continually increasing, particularly in English-speaking countries.

Sources

PACHTLER, Ratio Studiorum et institutiones scholasticæ Societatis Jesu, per Germaniam olim Vigentes in Monumenta Germaniæ Pædagogia, II, V, IX, XVI (Berlin, 1867-94), the standard work, containing the text of the various revisions of the Ratio Studiorum and many other valuable documents; Monumenta historica Societatis Jesu (Madrid, 1894—); HUGHES, Loyola and the Educational System of the Jesuits in Great Educators Series (New York, 1892); SCHWICKERATH, Jesuit Education, Its History and Principles, Viewed in the Light of Modern Educational Problems (St. Louis, 1903); valuable notes on this work by BROWN in Educational Review (December, 1904), 523-32; DUER, Die Studienordnung des Gesellschaft Jesu (Freiburg, 1896); Commentaries on the educational practice of the Society by the Jesuits SACCHINI, JOUVANCY, KROPF, PERPIÑA, BONIFACIUS, and POSSEVIN, translated into German and annotated by STIER, SCHWICKERATH, ZORELL, SCHEID, and FELL in Herder's Bibliothek der Katholischen Pädagogik, X, XI (Freiburg, 1898-1901; QUICK, Educational Reformers (New York, 1890); PAULSEN, Gesch. des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen (2nd ed., Leipzig, 1896); SCHMID, Gesch. der Erziehung, III-V (Stuttgart, 1884-1901); FLEISCHMANN in REIN, Encyclopädisches Handbuch der Pädagogik, s.v. Jesuiten-pädagogik.

About this page

APA citation. Schwickerath, R. (1911). Ratio Studiorum. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved February 16, 2010 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/12654a.htm
MLA citation. Schwickerath, Robert. "Ratio Studiorum." The Catholic Encyclopedia. Vol. 12. New York: Robert Appleton Company, 1911. 16 Feb. 2010 .
Transcription. This article was transcribed for New Advent by WGKofron. With thanks to St. Mary's Church, Akron, Ohio.
Ecclesiastical approbation. Nihil Obstat. June 1, 1911. Remy Lafort, S.T.D., Censor. Imprimatur. +John Cardinal Farley, Archbishop of New York.
Contact information. The editor of New Advent is Kevin Knight. My email address is feedback732 at newadvent.org. (To help fight spam, this address might change occasionally.) Regrettably, I can't reply to every letter, but I greatly appreciate your feedback — especially notifications about typographical errors and inappropriate ads.

Copyright © 2009 by Kevin Knight. Dedicated to the Immaculate Heart of Mary.

Souce: http://www.newadvent.org/cathen/12654a.htm
Date: 16-03-2010

Labels: