Weblog for Inspiration & Growth: Obaudire

Monday, December 07, 2009

Handen uit de mouwen – Garen op de klos

Er zijn van die dagen dat de krant je recht in het gezicht kan raken. Als een mokerslag. Zo ook vanochtend, de dinsdag versie van het Eindhovens Dagbladkrant. In het donker uit de brievenbus geplukt. Klam en koud gaf het krantenpapier niet zomaar een enkel tikje, nee tot drie keer toe werd ik geconfronteerd. Mijn hart sloeg over.

Het begint op pagina 4 waar het artikel ‘Grenzeloze generatie is niet sociaal’ van Dick Hofland verslag doet van het uitkomen van het boek Grenzeloze Generatie door Motivaction onderzoekers Frits Spangenberg en Martijn Lampert. Het geeft een heldere typering van de generaties die vanaf het begin van de 20e eeuw het licht zagen. De typering van de mensen geboren na 1985 liegt er niet om: de achterbankgeneratie, met hun focus op uiterlijkheden, snelle kicks en consumptie. Het commentaar van de wetenschappers en bekende Nederlanders is zeer herkenbaar: er ontbreken grenzen, oogsten wat gezaaid is, wantrouwen en bureaucratie.


Doorbladerend langs wateroverlast in Eindhoven, Demjanjuk en de daklozenkrant bracht de opiniepagina (p.12) een reactie van Ed Schreurs uit Best op een recensie van Addie Schulte over het boek De kwestie God van Karen Armstrong uit het ED van 28 november jl. Deze theologe komt met een (nieuwe) definitie van religie welke volgens de recensent in haar boek onvoldoende onderbouwd wordt. Scheurs vraagt zich op zijn beurt hardop af of Schulte niks beter te doen heeft dan dikke boeken lezen. En passant nog even de Romeinse curie er van langs gevend vanwege de saboteren van het Tweede Vaticaans Concilie.

Tenslotte op de Mediapagina (p. 38) het artikel Op zwarte lijst na kritiek op evolutietheorie Darwin van Marleen Bakker over de uit te zenden documentaire Expelled van Ben Stein.

Waarom dan toch die heftige fysieke reactie waarover ik bij aanvang melding maakte?
Ik moet u bekennen dat er helemaal geen aanleiding zoals hierboven beschreven nodig is om de onrust in mijn lijf wakker te schudden.Het heeft te maken met de vrijwel ongebreidelde opvatting dat tegenwoordig alles kan en dat als dat niet lukt het vooral aan je zelf ligt. De maakbare samenleving die zichzelf langzaam aan (met denderende vaart... want Twitterent) ten grave draagt. Waar inmiddels iedereen voor zichzelf verantwoordelijk is met geprivatiseerde verzekeringen en instellingen voor zorg, gezondheid en ouderdom.


Bart Jansen – 1 december 2009

Referenties:
Dick Hofland (ED 01-12-2009, p. 4). Grenzeloze generatie is niet sociaal.
Ed Smeets (ED 01-12-2009, p. 12) Reactie op recensie: Positieve kracht
Addie Schulte (ED 28-11-2009, p. 49) Recensie: Is religie een positieve kracht?
Marleen Bakker (ED 1-12-2009, p. 38-39) Op zwarte lijst na kritiek op evolutietheorie Darwin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home