Weblog for Inspiration & Growth: Obaudire

Thursday, March 18, 2010

Inhoudsopgave: Gideon van Dam (2003).

Gideon van Dam (2003). Dichter bij het onuitsprekelijke: Over geestelijke begeleiding voor en door pastores.Ten Have, Baarn 2003, €18,90, ISBN 90-259-5367-0.  


INHOUD

Woord vooraf
Inleiding
DE SPIRITUALITEIT VAN DE PASTOR
DE PASTOR IN BEELD
Pastor zijn in deze tijd
Beroepsidentiteit
Competentie
Beelden die het pastor-zijn uitdrukken
Bijbelse beelden van de pastor
AANDACHT VOOR DE SPIRITUALITEIT VAN DE PASTOR
Onderzoek naar de spiritualiteit van de pastor
Wat doet pastores op zoek gaan?
De ervaring van een gemis
De waarneming van verlangen bij anderen
Het eigen verlangen naar verdere groei
WAT IS 'SPIRITUALITEIT'?
Pogingen om het verschijnsel spiritualiteit onder woorden te brengen
Lezen over spiritualiteit
Verzet tegen al die aandacht voor spiritualiteit
SPIRITUALITEIT EN THEOLOGIE
Spiritualiteit zoekt een richting
Onderscheiden waar het op aankomt
Spiritualiteit en luisteren naar de bijbel
Conclusie
SPIRITUALITEIT EN INOEFENING
Ruimte nemen voor werken aan de eigen spiritualiteit
Zeven zoekvragen
Spiritualiteit overstijgt de grenzen van de inoefening
De pastor als gelovige en mogelijke vormen van inoefening
De pastor als mens van gebed
De pastor als mens van de Schrift
De pastor als mens van deze tijd
Conclusie
SPIRITUALITEIT EN MYSTIEK
Wat is mystiek?
Mystiek en protestanten
Symbolisch bewustzijn (mystiek en catechese)
De Ignatiaanse weg (mystiek en levenskeuzen)
Mystiek en persoonlijke ontmoetingen
Mystieke teksten
Conclusie
SPIRITUALITEIT EN GEESTELIJKE BEGELEIDING
Behoefte bij pastores aan geestelijke begeleiding
Wat is geestelijke begeleiding?
Een gids
REFLECTEREN OP DE EIGEN PRAKTIJK VAN GEESTELIJKE BEGELEIDING
INLEIDING
MIJN GESCHIEDENIS METGEESTELIJKE BEGELEIDING
ZES ZOEKVRAGEN VOOR DE REFLECTIE ACHTERAF
Welke visie op geestelijke begeleiding?
Geestelijke begeleiding definiëren
De praktijk van geestelijke begeleiding in beeld
De optiek van de begeleide
De optiek van de begeleider
Wat geeft een ontmoeting de kwaliteit van geestelijke begeleiding?

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home