Weblog for Inspiration & Growth: Obaudire

Saturday, February 19, 2011

Uitgangspunten in de Benedictijnse Wijsheid: Tien thema's kort samengevat

1. Obedientia. Wil Derkse schrijft over de Regel vanuit 3 basisbeloftes van de Benedictijnen. De 'Obedientia' heeft te maken met gehoor-zaamheid, waarbij de nadruk ligt op 'gehoor', het aandachtig luisteren en antwoord geven. Stephen Covey, een managementgoeroe uit onze tijd noemt het: first understand before you will be understood. De manier van luisteren die Benedictus beschrijft is 'ausculteren', luisteren met je hart. Het beginwoord van de Regel is veelzeggend: 'Luister'.

2. Stabilitas. De tweede basishouding is te omschrijven als stabiliteit, volharding, de kunst van het erbij blijven. Wij zouden het nu commitment noemen of loyaliteit.

3. Conversio Morum heeft te maken met kwaliteitsmanagement voor je dagelijks leven, het bewust inbouwen van kleine, haalbare veranderingsdoelstellingen, het constant werken aan verbetering van je levensstijl.

4. Aandacht: is een zeer belangrijk begrip in de Benedictijnse filosofie. Wat je doet, doe het met aandacht. In een klooster is orde, netheid, schoonheid een zicht- en voelbare uitwerking van die aandacht.

5. Ne quid nimis, alles met mate. Net als Aristoteles heeft Benedictus de deugd van de matigheid hoog staan. Studeer, bid, werk, eet, slaap... maar doe het het mate, met regelmaat en met bewust ingebouwde momenten van ontspanning.

6.Time management. Zonder het met deze term te benoemen geeft Benedictus ons aanwijzingen hoe om te gaan met je 'tijd'. Het klooster dagritme kan heilzaam werken.Uitgangspunt: altijd een volle agenda maar nooit te druk. Tijd is een dagelijks geschenk.

7. Werk. Benedictijnen kennen geen ATV of VUT, werk is een 'noodzakelijk goed'; de leidinggevende draagt er zorg voor dat niemend overbelast raakt, maar ook niet onderbelast! Ontspanning is dagelijks opgenomen in het dagschema van de monnik. Wil Derkse noemt dat 'de kunst van het stoppen'. Voor de dagelijkse gebeds- en reflectiemomenten wordt al het andere werk stil gezet. Benedictus combineert orde met flexibiliteit.

In de 'Regel' wordt veel aandacht besteed aan een juiste, humane taakverdeling. Niet alle taken zijn gelijk maar ze zijn wel gelijkwaardig.

8. Leiding geven. Benedictus ziet als taak van de leidinggevende: je mensen stimuleren tot groei. Benedictijns leiderschap is naast bezielend ook dienend leidinggeven.

9. Gastvrijheid. Gastvrijheid is ook een basishouding van Benedictijnen, 'ontvang je gast alsof het Christus zelf is'.

10. Bronnen van Waarde. Studie is een verplicht onderdeel van de Benedictijnse dagorde. Lezen als een essentieel stuk van je leven. Waarom? Om contact te houden met de Bronnen van je bestaan. De methode die monniken daartoe beoefenen is de Lectio Divina, een vorm van meditatief lezen.

Bron: http://www.benedictijnsewijsheid.nl/

d.d. 19-02-2011

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home